Item

Схема

id:

рядок, генерується автоматично

description:

рядок, багатомовний, обов’язковий

OpenContracting Description: Опис товарів та послуг, які повинні бути надані.

Короткий опис права вимоги.

classification:

Classification

OpenContracting Description: Початкова класифікація елемента. Дивіться у itemClassificationScheme, щоб визначити бажані списки класифікації, включно з CAV та GSIN.

Класифікація classification.scheme обов’язково повинна бути CAV. classification.id повинно бути дійсним CAV кодом.

additionalClassifications:
 

Список об’єктів Classification

OpenContracting Description: Масив додаткових класифікацій для елемента. Дивіться у список кодів itemClassificationScheme, щоб використати поширені варіанти в OCDS. Також можна використовувати для представлення кодів з внутрішньої схеми класифікації.

unit:

Unit

OpenContracting Description: Опис одиниці виміру товару, наприклад, години, кілограми. Складається з назви одиниці та значення однієї одиниці.

quantity:

неціле число

OpenContracting Description: Кількість необхідних одиниць.

address:

Address

Адреса місцезнаходження права вимоги.

location:

словник

Географічні координати місця розташування. Складається з таких компонентів:

latitude:

рядок, обов’язковий

longitude:

рядок, обов’язковий

elevation:

рядок, не обов’язково, переважно не використовується

Параметр location зазвичай має вищий пріоритет ніж address, якщо вони обидва вказані.