Claim Right

Схема

id:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

assetID:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Ідентифікатор права вимоги, щоб знайти його у паперовій документації.

OpenContracting Description: AssetID включають, щоб зробити структуру даних більш зручною та читабельною.

date:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

Дата створення/знищення права вимоги.

dateModified:

рядок, генерується автоматично, лише для читання

OpenContracting Description: Дата внесення останніх змін до права вимоги.

mode:

не обов’язково

Додатковий параметр, що вказує на тестовий режим.

status:

рядок, обов’язковий, Схема роботи прав вимоги

Статус запису в реєстрі активів.

value:

Value, обов’язковий

Оціночна вартість права вимоги

relatedLot:

рядок, обов’язковий у статусі active

Ідентифікатор лоту, до якого належить право вимоги.

assetType:

рядок, обов’язковий

Для продажу прав вимог використовується assetType claimRights.

title:

рядок, багатомовний

  • українською за замовчуванням - заголовок українською, обов’язково

  • title_en (English) - заголовок англійською

  • title_ru (Russian) - заголовок російською

Вказання заголовку англійсько/російською не обов’язкове.

description:

рядок, багатомовний, не обов’язковий

OpenContracting Description: Опис товарів та послуг, які повинні бути надані.

  • Українською за замовчуванням - опис українською

  • decription_en (English) - опис англійською

  • decription_ru (Russian) - опис російською

documents:

OpenContracting Description: Пов’язані з правом вимоги документи та додатки.

assetCustodian:

Organization, обов’язково

Розпорядник права вимоги.

classification:

Classification, обов’язково

Початкова класифікація права вимоги.

Класифікація classification.scheme обов’язково повинна бути CAV. classification.id повинно бути дійсним CAV кодом.

additionalClassifications:
 

Список об’єктів Classification, не обов’язково

OpenContracting Description: Масив додаткових класифікацій для елемента. Дивіться у список кодів itemClassificationScheme, щоб використати поширені варіанти в OCDS. Також можна використовувати для представлення кодів з внутрішньої схеми класифікації.

The possible additional classifiers are CPVS and koatuu.

unit:

Unit, обов’язково

OpenContracting Description: Опис одиниці виміру товару, наприклад, години, кілограми. Складається з назви одиниці та значення однієї одиниці.

quantity:

ціле число, обов’язково

OpenContracting Description: Кількість необхідних одиниць.

location:

словник

Географічні координати місця розташування. Складається з таких компонентів:

latitude:

рядок, обов’язковий

longitude:

рядок, обов’язковий

elevation:

рядок, не обов’язково, переважно не використовується

items:

Item

Список активів вказаних в межах прав вимоги

debt:

Debt, не обов’язковий

Classification

Схема

scheme:

рядок

OpenContracting Description: Класифікація повинна бути взята з існуючої схеми або списку кодів. Це поле використовується, щоб вказати схему/список кодів, з яких буде братись класифікація. Для класифікацій лінійних елементів це значення повинно представляти відому Схему Класифікації Елементів, де це можливо.

id:

рядок

OpenContracting Description: Код класифікації взятий з вибраної схеми.

description:

рядок

OpenContracting Description: Код класифікації взятий з вибраної схеми.

uri:

uri

OpenContracting Description: URI для ідентифікації коду. Якщо індивідуальні URI не доступні для елементів у схемі ідентифікації, це значення треба залишити пустим.

Unit

Схема

code:

рядок, обов’язковий

Код одиниці виміру в UN/CEFACT Recommendation 20.

name:

рядок

OpenContracting Description: Назва одиниці виміру

Value

Схема

amount:

float, обов’язково

Повинно бути додатним.

currency:

рядок, обов’язковий

OpenContracting Description: Валюта у трибуквенному форматі ISO 4217.

valueAddedTaxIncluded:
 

булеве значення, обов’язково