Схема роботи прав вимоги

digraph G {
    node [style=filled, color=lightgrey];
    edge[style=dashed];
    "draft" -> "pending";
    edge[style=dashed]
    "pending" -> "deleted";
    edge[style=solid];
    "pending" -> "verification";
    edge[style=solid];
    "verification" -> "pending";
    edge[style=solid];
    "verification" -> "active";
    edge[style=solid];
    "active" -> "pending";
    edge[style=solid];
    "active" -> "complete";
}

Умовні позначення

 • пунктирна лінія - дії користувача

 • суцільна лінія - автоматичні дії